FANDOM


L'investigation d'Amon et Mado est comme elle est dite une investigation du tandem d'inspecteur Kôtaro Amon et Kureo Mado mais aussi des inspecteurs Ippei Kusaba et de Yasunori Nakajima. Cette investigation se situe dans le vingtième arrondissement de la capitale. Elle a pour but de retrouver une enfant goule et sa mère.

Participant Modifier

CCG Modifier

Inspecteur en chef: Kureo Mado

Inspecteur de 1er rang: Kôtaro Amon

Inspecteur de rang inconnu: Yasunori Nakajima

Inspecteur de 3ème rang: Ippei Kusaba

Antique (Goule) Modifier

Ken Kaneki

Toka Kirishima

Hinami Fueguchi

Ryoko Fueguchi

Déroulement Modifier

Affrontements Modifier

Kôtaro Amon vs Ryoko Fueguchi= Victoire d'Amon ( affrontement non montré)

Toka Kirishima vs Ippei Kusaba= victoire de Toka en un seul coup

Toka Kirishima vs Kôtaro Amon= Avantage de Toka

Toka Kirishima vs Kureo Mado= fuite de Toka

Toka Kirishima vs Kureo Mado (revanche)= défaite de Toka

Ken Kaneki vs Kôtaro Amon= Victoire de Ken Kaneki

Hinami Fueguchi et Toka Kirishima vs Kureo Mado= victoire de Toka et Hinami

Bilan Modifier

La goule Ryoko Fueguchi sera finalement supprimée par l'inspecteur en chef Kureo Mado.

L'inspecteur Ippei Kusaba décédera des mains de Toka Kirishima dit le lapin.

L'inspecteur Kureo Mado décédera lui aussi des mains de toka Kirishima dit le lapin.

Le kagune d'Hinami Fueguchi sera révélée.

L'inspecteur de 1er rang Kôtaro Amon se retrouvera sans partenaire.

L'investigation prendra fin après le décédé de l'inspecteur en chef Kureo Mado.

Hinami partira vivre chez Toka.

Ken Kaneki et Kôtaro Amon se rencontreront pour la première fois.

Navigation Modifier

[v · e · ?]
Centre de Contrôle des Goules
Direction
Directeur: Tsuneyoshi Washu
Sous directeur: Yoshitoki Washu  •  Kichimura Washu
Inspecteur
Inspecteurs spéciaux: Iwao Kuroiwa  •  Juzo Suzuya  •  Kisho Arima  •  Kiyoko Aura  •  Kosuke Hoji  •  Koori Ui  •  Morgan Tanakamaru  •  Mikito Urie
Inspecteurs spéciaux adjoints: Arine  •  Chu Hachikawa  •  Shiki Kijima  •  Mutsumi Chino  •  Kasuka Mado  •  Daisuke Ato
Inspecteurs en chef: Hairu Ihei  •  Hidenori Tateshima  •  Hirokazu Tainaka  •  Juji Isoyama  •  Keijin Nakarai  •  Kuki Urie  •  Kuramoto Ito  •  Kureo Mado  •  Naoto Hayashimura  •  Niharu  •  Nobu Shimoguchi  •  Ryouta Ooshiba  •  Taishi Fura  •  Yukio Kurodawara
Premières classes: Ayumu Hogi  •  Dogo Kurumatani  •  Hanbei Abara  •  Takeomi Kuroiwa  •  Ching-Li Hsiao  •  Katsuya Mabuchi  •  Mizuro Tamaki  •  Miyuki Mikage  •  Tomonori Akai  •  Shunichi Shibashi  •  Fuma Yukimichi  •  Tooru Mutsuki
Deuxièmes classes: Misato Gori  •  Ginshi Shirazu  •  Saiko Yonebayashi  •  Masami Umeno  •  Nezu Yashuito  •  Waka Asachi  •  Sakino Mura  •  Shinsanpei Aura
Troisièmes classes: Ippei Kusaba  •  Toma Higemaru
Rang inconnu: Harima  •  Murata  •  Yasunori Nakajima
Anciens inspecteurs: Fujishige iba (Retiré)  •  Haise Sasaki (Déserté)  •  Okahira (Récupéré par Kano)  •  Seido Takizawa (Déserté)  •  Yukinori Shinohara (Dans un état végétatif)  •  Take Hirako (Démission)  •  Rikai Sozu (Démission)  •  Yusa Arima (Démission)  •  Shio Ihei (Démission)  •  Akira Mado (Déchue)  •  Itsuki Marude (Déserté)  •  Kotaro Amon (Déserté)
Employés
Recherche Scientifique: Koitsu Chigyo  •  Shiba  •  Adam Gehner
Direction de la Cochlée: Shinme Haisaki  •  Misaka
Assistants: Hideyoshi Nagachika  •  Ruisawa
Anciens Directeurs: Daikichi Washu  •  Yoshiu Washu