FANDOM


Daikichi Washuu (和修 大吉, Washū Daikichi) est le fondateur du CCG ainsi que son premier président.

Partie dans l'histoire Modifier

Enquête sur la Nutcracker Modifier

Lorsque Haise Sasaki est convoqué par l'inspecteur spéciale adjoint Matsuri Washu, Haise se met alors à penser à l'histoire des Washu et déclare que le fondateur du CCG est Daikichi Washu.

Trivia Modifier

  • Comme tous les Washu son nom se finit par "i".
  • Il est l'un des plus vieux personnages chronologiquement à apparaitre.

Navigation Modifier

[v · e · ?]
Centre de Contrôle des Goules
Direction
Directeur: Tsuneyoshi Washu
Sous directeur: Yoshitoki Washu  •  Kichimura Washu
Inspecteur
Inspecteur spéciale: Iwao Kuroiwa  •  Juzo Suzuya  •  Kishô Arima  •  Kiyoko Aura  •  Kosuke Hoji  •  Koori Ui  •  Morgan Tanakamaru  •  Mikito Urie
Inspecteur spéciale adjoint: Arine  •  Chu Hachikawa  •  Shiki Kijima  •  Mutsumi Chino  •  Kasuka Mado  •  Daisuke Ato
Inspecteur en chef: Hairu Ihei  •  Hidenori Tateshima  •  Hirokazu Tainaka  •  Juji Isoyama  •  Keijin Nakarai  •  Kuki Urie  •  Kuramoto Ito  •  Kureo Mado  •  Naoto Hayashimura  •  Niharu  •  Nobu Shimoguchi  •  Ryouta Ooshiba  •  Taishi Fura  •  Yukio Kurodawara
Première classe: Ayumu Hogi  •  Dogo Kurumatani  •  Hanbei Abara  •  Takeomi Kuroiwa  •  Jing-Li Xiao  •  Katsuya Mabuchi  •  Mizuro Tamaki  •  Miyuki Mikage  •  Tomonori Akai  •  Shunichi Shibashi  •  Fuma Yukimichi  •  Tooru Mutsuki
Deuxième classe: Misato Gori  •  Ginshi Shirazu  •  Saiko Yonebayashi  •  Masami Umeno  •  Nezu Yashuito  •  Waka Asachi  •  Sakino Mura  •  Shinsanpei Aura
Troisième classe: Ippei Kusaba  •  Touma Higemaru
Rang inconnu: Harima  •  Murata  •  Yasunori Nakajima
Ancien inspecteur: Fujishige iba (Retiré)  •  Haise Sasaki (Déserté)  •  Okahira (récupérer par Kano)  •  Seido Takizawa (Déserté)  •  Yukinori Shinohara (Dans un état végétatif)  •  Take Hirako (Démissionné)  •  Rikai Souzu (Démissionné)  •  Yusa Arima (Démissionné)  •  Shio Ihei (Démissionné)  •  Akira Mado (Déchu)  •  Itsuki Marude (Déserté)  •  Kôtaro Amon (Déserté)
Employés
Recherche Scientifique: Koitsu Chigyo  •  Shiba  •  Adam Gehner
Direction de la Cochlée: Shinme Haisaki  •  Misaka
Assistant: Hideyoshi Nagachika  •  Ruisawa
Ancien Directeur: Daikichi Washu  •  Yoshiu Washu