FANDOM


Chiyoda (千代田区, Chiyoda-Ku) est le 1°Arrondissement de Tokyo. C'est là que s'y trouve le centre du Gouvernement Japonais, ainsi que le Quartier Général du CCG.

Pour les goules, ce quartier est presque inhabitable.

Endroits Modifier

 • Quartier Général du CCG
 • Laboratoire Principal du CCG
 • Château des Quinckes

Habitants Modifier

 • Humains
  • Akira Mado - (Anciennement)
  • Kôtaro Amon - (Anciennement)
  • Ayumu Hogi
  • Shiba
  • Kouitsu Chigyou
  • Kuramoto Itou
  • Take Hirako - (Anciennement)
  • Takeomi Kuroiwa
  • Chieko
  • Katsuya Mabuchi
  • Chuu Hachikawa †
  • Masami Umeno †
  • Nobu Shimoguchi †
  • Shinji Michibata †
  • Yasuhito Nezu †
 • Demi-Humains
  • Kishou Arima †
  • Yusa Arima - (Anciennement)
  • Shio Ihei - (Anciennement)
  • Rikai Souzu - (Anciennement)
 • Goules
  • Karao Saeki †
  • Tsuneyoshi Washu †
  • Yoshitoki Washu †
 • Goules Borgnes
  • Ken Kaneki / Haise Sasaki - (Anciennement)
 • Quinckes
  • Ching-Li Hsiao
  • Kuki Urie
  • Saiko Yonebayashi
  • Shinsanpei Aura
  • Tooru Mutsuki
  • Touma Higemaru
  • Ginshi Shirazu †
 • Oggaïs
  • Hajime Hazuki
  • Mayuzumi